lördag 12 oktober 2013

från blogg till twitter till blogg

Hej. Eftersom utländska läsare hittar hit via t.ex. twitter tänkte jag det skulle va bekvämt att hitta något inlägg på engelska.

Till seriös småfakta hör förresten att jag twittrar igen, detta efter ett långt uppehåll på jag vet inte hur länge. Det roliga är att Yoko Ono följde mig på det andra twitterkontot. Henne blev jag av med när jag öppnade nya twitterkontot... 70/30 på nya kontot är svenska respektive engelska *tweets* med fokus på jämställdhetsfrågor och orättvisor med en konkret förankring som vanligt. För bara nån dag sen tweetade jag om Malala Yousafazi som ni alla vet vem hon är(!). ...Jag nämnde visst Vladimir Putin i samma tweet, det hade ju ryktast om att han konkurrerade om nobelpristagaräran. Hur det kan komma sig bha, med tanke på Rysslands dåliga koll på mänskliga rättigheter vet i katten...

Aktuella news (12/10 -13) om Yousafazi från svensk nyhetsmedia kan man läsa här. (Notera förresten de andra nominerade nämnda i artikeln!)...

Equality everybody would gain from in Swedish show business

SÖNDAGEN DEN 12:E OKTOBER 2013

Moa Svan is a Swedish stand up comedian who lives her life among sceens and crowds. She is a fun and bold feminist beyond her fame and working experience - She has recently written about the daily situation of female comedians in Sweden in bang.se and she has described the difficulty of working as equals in an showbiz environment where male comedians get huge recognition fast.

Moa refers to a rather difficult competing situation and I find it especially interesting that she shares her view on equality for the women in the business who's work and career aren't being much recognised. According to Moa, lack of reckognition of female comedians is a notable problem. The Swedish showbiz market is rather small and even though comedians mostly work independently and launch their own shows, agents and managers are still able to dominate the turn-over through their contact nets and booking abilities. They play an important part as promoters, so they do influence the careers of many whenever they choose to follow the lead of the popular comedians enjoying the greatest demand. According to Moa the current situation rather much lacks of scrutiny. Right now, the system of prefering mostly key male comedians at the shows is having an aggravating effect on a multitude of careers as well as on the diversity of talents. The problem gets specifically striking for those of them who live and operate outside the hetero norm - Having a different sexual orientation can lead to less bookings from show launchers. From Moa you get a clear idea of a rather intricate working situation where "official social acceptance" compete with "real" cognitive bias and polarized opinions about genus norms and female versus male controversies and where concrete lack of questioning attitudes turns out to be a big challenge for many indepentently working comedians. As for the notable "booking  problem" the quota currently gets filled by the men who enjoy a positive flow of their careers.

Female comedians, especially those outside the hetero norm need to belong to a more equal and supportive showbiz community, this is a momentum 22 that maybe hasn't been seen as a democracy deficit until now but as Moa Svan stresses is a serious matter not the least in cultural terms. I think people should start talking about the dilemma because it concerns all of us. Especially striking for me is the fact that Moa opens up about the mocking on TV shows by male comedians who personally oppose to feminism. Ridicularizing her jokes or her person when something fun is beeing said about the female world turns out to be a deceivingly making fun of female standards and a hidden source of a strong anti gender criticism.

To summarize, I think that Swedish popular comedians should start a trend. From the moment they start profitting from an unique, favorable situation they should actively take an open stand against the informal mechanisms that narrow the range of choices. Some of the male comedians in the spot light are followed by hundreds of thousands of people who listen to their messages on the scene, on twitter, youtube and their blogs, they are in a professional situation that allows them to make statements and some of them has even earned attention as role models. Using one's popularity and telling the world and the Swedish comedian community about the consequences of underbookings of female stand-up comedians" shouldn't be a problem.

Right now the system supports discrimination. It is crucial that bookers and agencies start debating about the importance of having an equal amount of male and female comedians in showbiz and independently of sexual orientation. The audience is as diverse as the comedian community is homogeneous right now. People work with messages all the time. To which side of the stand do we want to belong?

Publicerat den 2013-10-12 och uppdaterad den 2013-11-21.

onsdag 2 oktober 2013


"Det är den omgärdande kontexten, själva maktobalansen, som ofta är det som skiljer ett sexuellt övergrepp från en ömsesidig sexuell handling. Utan en förståelse för detta kan rätten inte göra en korrekt och objektiv bedömning hur noga och tekniskt korrekt de än tillämpar lagen. 
(...) 
Det är värderingar, prioriteringar och kunskap inom rättsväsendet som är nyckeln till att fler ska dömas för denna typ av brott" 

(cit. Svd Opinion, Kanarakis och Persson)

SKR svarar i Svd idag

...Jag kan bara citera Zandra Kanarakis och Olga Persson från Sverige Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund (SKR) i Svd Opinion för det borde verkligen bli ett centralt begrepp inom vår rättsapparat, det att (cit) 'sexualbrott vanligtvis inte går till så att en person blir inlåst, fasthållen och slagen. Vanligare är att någon eller några utnyttjar att en person befinner sig i ett maktunderläge'. 

Och jag vill förklara denna sak ytterligare, så att våra tjänstemän i rättssalarna förstår vad detta innebär. Ett maktunderläge är alltid totalt. Det säger sig självt, lyssna på ordet. Makt-Underläge. 


Det kan aldrig enbart vara hälften av det eller lite grann. Ett maktunderläge ÄR ett maktunderläge. Det utesluter som sådant allt vad normal självbevarelsedrift och handlingsförmåga heter hos den som är försatt i det. Maktunderläge försätts man i baserat på de yttre tecken som förefinns i situationen (flera våldsutövare kan vara ett exempel) i en ovan eller ovanlig eller kaotisk och/eller hotfull situation. 


Om så offret eller våldsmottagaren verkar vara stundvis delaktig eller "överhuvudtaget delaktig" visas allt som oftast negativa tecken hos offret  som varje individ där och då vid sunt förnuft kan uppfatta och ta till sig och rätta sig efter. Så, maktunderläget försätts offret som sagt i baserat på de yttre hottecken som finns kring offret och oberoende av offrets yttre tecken på delaktighet.


Vad är då exempel på yttre exklamationstecken runtomkring den person som håller på att bli våldtagen, tecken tydliga för alla, från lägre till högre ålder?


Här följer exempel på maktöver- och underläge: Det kan röra sig om (gör inte anspråk på att ta med dem alla): 1. antal närvarande personer med uppsåtet att penetrera en ensam person (- eller också makten och överläget hos den eller de personer som är fysiskt frånvarande) 2. åldersskillnaden mellan våldsutövare och -mottagare om så på ett par fåtal år 3. våldsbenägenheten hos den eller dem det gäller som är i överläget 3. fysiska styrkan mot offrets underlägsna fysiska styrka 4. mental eller intellektuell förmåga under momentet hos båda parter (våldutövare-offer) - oftast råder en permantent eller momentär skillnad 5. Faktorer som språkbruk och s a s budskapen som förmedlas innan och under akten är ofta även de tydliga tecken på maktöver- respektive underläge. Vad som sades och hur det sades kan förklara antingen ett tydligt eller ett underförstått hot där den som känner sig hotad tror, uppfattar eller inser att det är fara för livet eller inbegriper annan allvarlig påföljd som innebär skada mot ens person (det kan handla om repressalier som försätter den utnyttjade i vanmakt, misshandel, grov misshandel, dödsmisshandel, vållande till annans död, mord m.m). 


Menar de specifika rättskipparna med denna dom - att tonårskillarna verkligen inte själva har eller hade kunnat uppfatta dessa yttre tecken? Sen när är sex med flera pojkar understödjande norm för Svea hovrätt? Är sex med flera killar den norm man vid Svea hovrätt vill peka på som naturlig för någon överhuvudtaget ? Har sexismen segrat i skallen hos domaren? Svea hovrätts dom har tydligt visat att dess rättsskippare frångår samtliga ovannämnda faktorer (eller möjliga fattispecie) - och de är ett par som i själva verket skulle kunna utgöra självklara indicier i ett rättvist mål, i en rättvis rättstat.


Inga rättsskippare någonsin kan i en upplyst demokrati egentligen ignorera en "innan sex-prekär situation" för offret, för den utnyttjade - såvida man inte faktiskt VILL förkunna att man tillhör OCH försvarar en omodern bananrepublik med allt vad sinnesslö rättstillämpning innebär - eller en stone age-period av vårt påvra liv på jorden där samhällsnormen går ut på att grottmänniskor klubbar ner varandra innan sex. 


"ME TARZAN - YOU JANE" Gruff, gruff! "DU SÄGA NEJ"? DU KLUBBA MEJ! - OKEJ ?"


Intelligent. Respektfullt och värdigt. Rakt mot allt vad könsneutral lagstiftning heter dessutom. Men åh,"heja onaturliga tillstånd. Heja översexualiserade situationer och våld."


 ....."Det är ju så bra och naturligt! Så förnuftigt!"                                          Spökborgen Svea hovrätt
No comments idag från Du Jämställd Since When om detta i samband med den kvinnofrånvända Tenstadomen. För, since when är du jämställd? Seriöst, här i Sverige eller nån annanstans? Femen Sweden har mitt hela stöd. Jag säger: Död åt undertryckt våldtäktskultur, åt sexism, åt porr, åt undanfallenhet och bigotteri. Åt partriarkiska värden - då de avser att förtrycka vårt kön, stympa oss, göra om oss till klumpar. Död.


Bild från aftonbladet.se på en av Femen Swedens feministaktivister.