tisdag 21 februari 2012

Kvinnliga chefer i näringslivet provocerar fortfarande (Eller?)

Den 29/11 - 11 skrev jag helt kort om IFAU:s utvärdering, om hur lönenivån reflekterades i kvinnors utbildningsgrad. Jag tyckte frågan var intressant så jag fortsatte hålla öron och ögon öppna för relaterade frågor också. Jag vill gärna i samband med det alltså hänvisa till den här enkäten från Demoskop om en rätt så snarlik fråga. Enkäten gjordes för fem år sen på uppdrag av Investor med bakgrund av Investors intresse av en av jämställdhetsdebattens hetaste frågor: kvinnors underrepresentation i styrelser och bakgrunden till både det och andra ojämställda villkor på attraktiva, kvalificerade arbetsplatser. Hundra kvinnor och nittio män från flera företag inom Novare (ägs delvis av Investor) fick således svara på olika frågor om upplevelser av jämställdhetsnivån på arbetsplatser, och resultatet var slående. I genomsnitt 8 av 10 kvinnor upplevde att kvinnors kompetens tillvaratogs i otillräcklig utsträckning och att problemet jämfört med tidigare var fortsatt stort. Så mycket som hälften av männen höll med om detta! Det finns kanske måhända utrymme att diskutera hur frågorna valdes att ställas, visst det har jag inte kontrollerat men i varje fall var motivet att göra en objektiv mätning, man kunde konstatera en spridning på ett rätt stort antal medverkande större företag och överhuvudtaget stort antal medverkande i enkäten vilket gör det hela ännu mer träffande att enkätresultatet gav ett så oerhört entydigt svar.

2008 fanns bara 36 % kvinnor på chefspositioner på arbetsmarknaden (IFAU). Det är en ojämställdhet som talar för sig själv och som säger att den har pågått inom den privata sektorn så länge som kvinnor har sökt sig till näringslivet. Även om studierna jag hänvisar till har ett fåtal år på nacken råder fortfarande idag ett skriande gap mellan könen på grund av olika faktorer, hur tjejer incentiveras till företagande och karriärssatsning är en av dom, hur uppbackade tjejer är av barnomsorg eller att de i genomsnitt tar ut längre barnledigheter än män, och så har vi slutligen den förmodligen allra värsta utmaningen för välutbildade kvinnor; den ojämlika konkurrensen med männen om samma positioner och samma arbetsuppgifter.

Det viktiga, tror jag är att börja ställa sig de rätta frågorna som ett första steg mot en jämställt förhållningssätt och en jämställd arbetsmarknad i samhället. Tjejer och kvinnor behöver utmana sin verklighet som grupp och som individer. Vill män och kvinnor leva under jämställda förhållanden måste de ställa upp för varandra på bredare front och ärligt ta denna typ av diskussion, så är det bara. Oavsett stödjande insatser för kvinnor är det dags för ett tankeskifte inom fler grupperingar i samhället, inte minst bland kvinnor i olika sammanhang. Med höjda röster, fler förslag och större och mer seriösa föväntningar kan kanske vägen verkligen banas för de reformer vi behöver inom området. Utöver denna omdaning tror jag på att ge rätta impulser till ungdomarna, killar och tjejer, speciellt dom som gör sina framtidsval just nu. Denna punkt är verkligen oerhört viktig.

Här ett videoklipp om könstraditionella val från Halmstads högskola.