lördag 21 december 2013

Feministiska våren, inte bara en glädjekalkyl

Vi feminister som hittills trott att feministisk kamp skulle fortsätta brottas förgäves med pinsamma element av ämnespolarisering ända in i andra halvan på 2010-talet och att pragmatisk feminism kategoriskt skulle dela in oss i politiskt blocktänkande har börjat skymta gryning. Även om ämnespolarisering forfarande finns inom dagens feminism ser vi ändå att vi inte längre behöver fortsätta leva med en bild av feminism och feministisk kamp som helsplittrad eller illusorisk. Vi lägger nu märke till en blygsam feministisk vår. Kvinnor över hela världen speciellt de med om den teknologiska revolutionen (internet, sociala medier) vaknar mer och mer till genuin solidaritet. Smaka på det! Vår syn håller i detta nu på att breddas och fördjupas samtidigt som våra sikten mer integrerat riktas mot hur jämställdhet ska genomsyra olika led i samhället. Fler är intresserade av feminism, feminismen har blivit populär igen (fråga Gudrun). Många av oss har börjat söka inom oss själva och utmanar med samlade krafter bilderna och synsätten, vi fightar för våra core-frågor (pro-abortfrågan, Spanien) och pekar på könsaspekterna. Även om vi fortfarande har många motgångar att kämpa mot ser jag ändå att gamla strukturer äntligen börjar vittra på allvar i takt med att den alltmer ihärdiga kritiken mot patriarkatstyret växer. Även om detta inte handlar om ett ras (nej, inga illusioner) har vi att göra med ett långsamt fokusskifte och det är oerhört viktigt. Jag tror inte jag är den enda som ser trenden genom flödena - typen av artiklar, debatter, utgivandet av nya böcker som spottas ut i en ström (luv u Maria Svealand!) - jag ser trenden via sociala medierna, jag ser det här genom oerhört proaktiva uttalanden från celebriteter (på sistone har tankarna snurrat kring Catherine MacKinnon likaväl som Jennier Lawrence), genom resultat som når oss om kompetenta kvinnoorganisationer runt om i världen, deras arbete är ovärderligt...

Let us get back to basics för ytterligare analys. Samtalen om vad som är 'bestående sanningar' har kanske aldrig varit mer relevanta att ta än just nu. Hur man lättast och fortast skadar hen/kvinnan är en viktig utgångspunkt när man vill gå till roten med varför hen/kvinnor behåller bojorna. Det är relevant att fråga sig när och hur vi är mest utsatta. Är det som Jean D'Arcförespråkare som kvinnomassorna har lärt sig bli eller som ofrivilligen köttsliga, sexualiserade ting den patriarkala strukturen fortsätter pådyvla oss?

Vi har i väst under 1900-talet lyckats frigöra oss nästan helt från ett par av de tidstypiska normbojor som höll oss fjättrade till typiska kvinnoroller och uppgifter och många av oss har förmånen att idag stå och yrka att vi inte längre är bundna till många av de förpliktelser som var så kruciella för ett fungerande liv då - men de av oss som är mer eller mindre förskonade många av dessa utmaningar och lever ett mer eller mindre självständigt liv kämpar med solidaristiska problem (formell betydelse här) som feministisk kamp innebär. Faktum är att traditionella frågor och problem som rättigheten till lika lön osv kommer ta minst ett helt sekel till att utrota. Tittar vi globalt finns många oerhört farliga och nesliga bojor kvar och vissa tycks bli värre, vad de alla har gemensamt är att de går ut på vad man kan göra mot oss utifrån att vi är det svagare könet och som sådant måste utstå diverse övertramp. Utöver en solidaristisk kamp om de traditionellt klassiska feministiska frågorna driver vi nya aggraverade, tidsbundna problemfrågor såsom den utbredda kvinnogenociden, traffickingen, webbporren och prostitutionen som allt oftare startar på webben och gruppvåldtäkterna, minderårssexjakten på webben, hämndporren, sexförtalen och sexhoten och uthängande på nätet och det sexuella utnyttjandet av minderåriga som ofta startar via nätet. Därför är det så viktigt för alla som bekänner sig till feminismen att sjunga in den feministiska våren rätt. Vi som hittills kämpat med egna kärnfrågor måste fortsätta ha ett brett, djupt och hypersolidariskt perspektiv på allt vi gör, vad vi kämpar för och tagga en inkluderande retorik. Det patriarkala hotet genomsyrar allt i kvinnors liv. Patriarkala slag riktas många gånger under bältet. Oavsett hur det tar sig i uttryck, oavsett "tema" eller "ämne" riktas det mot kvinnor, mot hen såsom uppfattade som köttslig varelse. Det är ifrån övertygelsen om oss som mer kroppsliga än mentala eller intellektuella som varje form av förtryck börjar. Den felaktiga utgångspunkten fungerar i praktiken som en viruscell. Den har sitt avstamp i en fördomsfullt vi och dom-ställning samt "vi är i grunden och utav hävd lämpade än dom-för-att". Stålhanden (d.v.s.patriarkatsystemet) skulle inte kunna tillåta sig friheter och så genomsyrande dogmatisera den sociala och politiska kontexten, och inte minst på olika sätt fortsätta bända kvinnor, bända hen om det inte vore för det här sambandet: Mannens "legacy" - vadå för legacy? Det är handlar om tusentals år av kvinnoförtryck. 


Stålhanden (d.v.s.patriarkatsystemet) skulle inte kunna tillåta att ta sig friheter och så genomsyrande dogmatisera den sociala och politiska kontexten, och inte minst på olika sätt fortsätta bända kvinnor, bända hen om det inte vore för ett sådant samband.

Därför menar jag att så länge kvinnonedvärderande situationer finns, så länge de uppkommer och får fortgå skadar det oss kvinnor som grupp och oss kvinnor som feministiska frihetskämpar. Saken är den att kvinnor/hen förmodligen aldrig blir ens måttligt jämställda oavsett kärnfrågan om inte de värsta synsätten och vittnesmålen om kvinnor/hen upphör. Vi attackeras systematiskt av daglig nedvärdering av oss som kön och som kvinnor (jag behöver inte gå in på det, vi känner alla alltför väl till detta och de olika sätt de sker på) och jag menar bara att jämställdhet inte - inte överhuvudtaget kan ske eller bli ett vitalt faktum förrän allt sånt som i grunden kränker bilden av kvinnor/hen som jämställda, rättfärdigade och värdefulla försvinner. Det är så många destruktiva kontraster som måste bort från våra gator, våra hem, skolor, arbetsplatser och plattformer runt om i världen men är det något som verkligen skadar hen/kvinnor i grunden så är det den socialt bet(v)ingade "institution" som aktivt förevisar att hen/kvinnor självmant kränker och förnedrar sig själva på nivå "inte mer värd än en nedfläckad skummadrass". Jag hänvisar till det som alla inklusive "eminentare" medier och debattörer slentrianmässigt kallar för det äldsta yrket i världen. Jag säger, ingen jämställdhet infinner sig någonstans förrän all exploaterande porr och prostitution och all slavarbete elimineras helt och hållet. Vi bör sluta prata om exploaterande prostitution och slavarbete som outrotbara och som "världens äldsta yrke" och börja prata om dem som både möjliga och nödvändiga att eliminera helt från jorden yta. Det är dags att den kroppsbetingade bilden på kvinnor ändras och att bilden av oss ändras och förhöjs med raketfart!

Om vi ser till kvinnor ur ett sociosymboliskt perspektiv, ur ett värde- och värderingsperspektiv, och vi i detta nu vill börja omvärdera den samlade bild som finns av oss som kön måste en större förståelse öppnas för det att omställningen av existerande synsätt och attityder måste slå igenom varje barriär. Överallt där ojämställdhet och ojämlikhet finns måste attityder till vad som är godkänt och acceptabelt slå igenom till alla. Fullständig respekt för kvinnor kan inte infinna sig förrän all s.k. gammal sed- och normröta om kvinnor som utnyttjbara är utrotad från jordens yta. Hen/kvinnan kan inte nå fullständig upprättelse och få en korrigering av orättvisorna förrän ett reformerat synsätt på hen/kvinnan har slagit igenom alla delar av samhället och samhällena runt om i världen. Det är således inte "bara" problemen med kvinnodominerade arbetsplatser, med snedvridna socialförsäkringslegliseringar, få platser i parlament och regeringar och bolagsstyrelser mm runt om i världen som vi har att tampas med i vår jämlikhetskamp! Det utgår inte ens från hur människan eller mannen för krig och använder våldtäkt av kvinnor som krigsobjekt, utan det börjar med grundsynen på kvinnor/hen, från vad vi är för andra. Vi måste uttala oss brett om vad det är som gör att kvinnor/hen vänder sig mot sig själva antingen för att de tvingas till det eller av överlevnadsskäl i samhällen där det finns förutfattade meningar om vad kvinnor förväntas göra. Vi måste också inkludera alla kontinenter på jorden i vårt dagliga tänkande. Vi bör tänka på kvinnan, på hen som metakvinnan, som metahen för att aldrig sluta glömma att vi är förenade och inte skilda från varandra. Vi får inte igenom någon jämställdhet om vi inte antar ett brett fronttänkande. Inte om vi vill se jämställda kvinnor som okränkbara ur alla aspekter framför våra ögon. Alla frågor hänger ihop och det är olika sidor av samma skrovliga mynt.

Feminister, inför ett helhetstänk nu. Det är en för alla, alla för en! Samtliga kvinnorproblem är viktiga att uttala sig om i elimineringsprocessen av falskhet, bigotteri och motståndet som omger våra liv! Det inkluderar i högsta grad ett "What are we really" och framförallt "What are we not". Låt Hen/kvinnan resa sig upp och sträcka sig i hela sin styrka och hela sin varelse!

       

Bild 1, 2, 3, 4 i ordningsföljd från vänster till höger: 
Inna Schevenko i protest mot prostitution i Amsterdam. Hämtad från hennes facebooksida.
Spanska pro-abortdemonstranter utanför Madrids hälsoministerie. Hämtad från The Thomson Reuters Foundation* på http://www.trust.org
Bild 3 och 4 Wimsal (Women in the Media Sierra Leone) och andra kvinnorganisationer i Freetown protesterar och kräver skärpt våldtäktshantering av polis och ministerier. Hämtad från Afrika Young Voices (AYV)** på http://africayoungvoices.com

*Thomson Reuters Foundation använder sin unika uppsättning färdigheter för att hjälpa kvinnor över hela världen att känna till och försvara sina rättigheter. TRF beskriver att den driver ett antal banbrytande program som syftar till att stärka kvinnor genom nyheter, information, kostnadsfri rättshjälp och medieutveckling. Vår Women Conference Förtroende ägnar sig åt till att tillgängliggöra rättssystemet för kvinnors rättigheter.

**Afrika Young Voices (AYV) är en sierraleonsk organisation som främjar och utvecklar ungdomsverksamhet, Diaspora, medial opinionsbildning och medieunderhållning i landet. AYV har utvecklingsprogram för stärkande av gemenskapen och de omfattar: Stärkandet av genus frågor (gender empowerment), affärsutveckling, social mobilisering, musik och underhållning, nätverkande och informationsförmedling.

Uppdaterad den 2013-12-28.

onsdag 11 december 2013

Jämställdhetscentralen


Sådär. Härmed åberopar jag ägandet och besittningen av denna logga, företagsnamn och bild. Jag har tagit fram detta själv den 3 december 2012. Jag söker förresten samarbertpartners till ett nystartat företag. Du ska tillräckligt gedigna kunskaper i genusvetenskap, vara estetiskt begåvad och intresserad av alternativkonsumerism, främst inom mode plus givetvis vara en nitisk kämpe för jämställdhet. För mer info emaila mig. Nu kör vi! Tjo ho!                                                             Dagens datum: 13-12-11