lördag 5 januari 2013

Om jämställdhet ska smaka något så...

Medan svenska forskare nu för tiden debatterar om jämställdhetsbegreppets varande eller icke varande för att komma åt slentrianiseringen av detta begrepp i policy-, organisations- och implementeringsammanhang (och debatten enligt denna bloggerska har utvidgats i generella led) levde begreppet upp i denna miljö i april.

Vad jämställdhet är för mig som kvinna med en blandad etnisk bakgrund, sedan barndomen tidigare växelvis bosatt på olika kontinenter, sedan tonåren feminist och stödjare av filosofisk kosmopolitanism, bloggande ensamstående mamma, f.d pol.kandstudent…

Betydelsen "Jämställdhet", tror jag, har i Sverige fått kännemärket "mellan könen" i alltför lång utsträckning. Så pass mycket att flera grupperingar idag tvingas reclaima ordet som sitt att dela med andra. I Sverige har alltså av tradition ordet förknippats med det värde som eftersträvas av könsbiologisk man och kvinna: det kommer av självberättigandet av värdet jämlikhet - och utanför Sverige har vår jämställdhet länge refererats till och nämnts som något eftersträvansvärt och till ock med exotiskt, som om svenskar skulle vara nästan excentriska i sin demokratiseringsprocess vilket är både lite rörande och lite missvisande då vi egentligen har varit de största pragmatikerna i Europa när det kommer till politisk implementering och nivellering.

Jag kan tycka att det är lite för lätt att vara efterklok, att säga att det som borde ha varit ett multifacetterat värdebegrepp "ensidigt har fått vara en "könssak". "Att detta komplicerar saker och ting". Men nej. Det har funnits ett värde i att begreppet Jämställdhet har fått vara snävt. Feminismen har fått en skjuts av det och en rättmätig plats i rampljuset med hjälp av denna konceptualisering; det är ett värdebegrepp lätt för alla att kännas vid och förstå. Och det är allt lite nonsens att påstå att begreppet Jämställdhet har tjänat ut sitt syfte, att det har urvattnats och sånt som det ryktas om. Låt ordet få växa sig starkare, det är dags. Behovet av begreppet Jämställdhet har ändrats i takt med att "mänskliga rättigheter har växt", att värnandet av mänskliga rättigheter har tagit fart på nya sätt och blivit ett allt tyngre och folkligare maktideal att sträva efter...

Jag gillar det. Jag gillar ordet jämställdhet som ett brett och starkt begrepp. Och oh ja, jag gillar tävlingen som går ut på att beskriva hur jämställdhet smakar. Härligt att vinnarbidraget bestod av äkta vaniljglass tillverkat av män i Sverige blandat med kaffe tillverkat av kvinnor i Peru, det skulle va kul att kunna köpa den där glassen nånstans! Jag tycker att båda begreppen feminism och jämställdhet behövs, mer än någonsin faktiskt.


Because people need to reclaim the word Feminism


Bra Caitlin Moran, tack! Nu har det gått några månader sedan jag skrev och ser jag på det gångna året ur ett feministiskt förstoringsglas blir jag lite fundersam ... 'Vad för något' har under 2012 utplånat berättigandet av existensen feminism och feministiska värderingar? Vågar någon skriva något nytt för gångna året varsågod nämn exempel i kommentatorsfältet. Skämt åsido. Det finns fortsatt anledning att ställa ett par tuffa feministiska frågor idag och hela året ut. Varför ska jag, du eller nån annan skämmas för det? Som feminist stödjer man alla kvinnors rätt att vara jämställda, att respekteras till kropp, själ och sinne, till kvinnors rätt att ses och bemötas såsom de vill bli sedda och bemötta. Som feminist stödjer man alla kvinnors rätt att få nå de resultat som de behöver för sin personliga progress och rätt till att få känna sig fria och orädda, till att kunna försörja sig själva utan hjälp av en man för att klara sig, rätt att få uttrycka politiska åsikter utan att bli kränkta. Man kan vara för olika minoriteters rättigheter samtidigt som man är feminist, man kan vara för MÄNS rättigheter samtidigt ...politiska fångars och asylsökandes rättigheter eller barns och/eller djurs rättigheter, för fattigas och sjukas rättigheter; man vara politiskt aktiv eller ej, röd, blå, grön i sin politiska åskådning eller inte. 

Att vara feminist utesluter inte jämställdistens eller universalistens synvinkel. Sluta vara så exkluderande mainstreamfolk! Och... ...                      ~ Damini vila i frid ~