tisdag 29 november 2011

IFAU

Känner ni till IFAU? IFAU är Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering. För fyra år sedan publicerade de denna artikel på sin hemsida om kvinnor som är "överutbildade" för sin lön. Det går att läsa om det på engelska på samma webbsida, titel "Wage differences between women and men in Sweden - the impact of skill mismatch". Liksom i Mats Larssons jämställdhetsstudier (se nedanstående blogginlägg) bygger resultaten på SCBs uppgifter (här "Hushållens ekonomi (HEK) åren 1993–2002". Data omfattar i snitt 8 500 anställda i åldern 20–64 år per år). Jag återkommer om artikelämnet i något blogginlägg framöver. Informationen är med stor sannolikhet fortfarande aktuell eftersom det bara har gått fyra år sedan artikeln skrevs men det kan ju också råda en utjämnande trend idag. Jag ska se vad jag kan komma fram till.


Under tiden vill jag understryka en grej som relaterar rådande läget på arbetsmarknaden i landet. De tjejer/kvinnor som har kandidatexamen där ute, som är yrkesverksamma, nöjda med sin lön och tror att de flesta kvinnor har det lika bra, ställ er för det första några frågor: 1. "Finns en uttalad jämställdhetspolicy på din arbetsplats? 2. Har du tittat dig omkring på din arbetsplats och undersökt om samtliga manliga respektive kvinnliga anställda har samma lön för samma slags arbetsinsats? 3. Finns det tecken på att du överarbetar och/eller kanske överpresterar för samma lön? (Våga kolla och försök utvärdera) 4. Finns det på din arbetsplats flera manliga anställda som arbetar i mindre utsträckning men får lika hög eller högre lön och tror du det är motiverat i förhållande till utdelat ansvarsområde? 5. Hur är det med raster och entledigande och sådana lite informella detaljer - är det i praktiken lika och jämställt på de punkterna? 6. Tjänar du lika mycket som män i likställda eller jämförbara yrkesroller på arbetsmarknaden, har du tänkt på om du i jämförelse med andra, likställda yrken tjänar i nivå med standarden? 7. Hur stort är gapet mellan din och din/-a chefs/chefers lön? 8. Vilka kön är representerade i de diverse arbetsgivarpositionerna inom organisationen? Råder det jämvikt mellan antalet manliga och kvinnliga chefer och respektive prestationer/ansvarsområden? Är eventuella skillnader könsbetingade? 


Visst kan det allt råda total eller nästan total jämställdhet på just din arbetsplats och du kanske ser och känner att ni är jämställda. Hurra, grattis! Men faktum är faktiskt att detta för närvarande i Sverige långt ifrån är norm. Det finns mycket av informella strukturer som råder på arbetsplatserna runt om i detta land. Tänk på att bara för att du har det på ett visst sätt på din arbetsplats som ser okej ut betyder inte det att det per automatik återspeglas på andra arbetsplatser.