onsdag 13 mars 2013

Projektet Reva och Jonas Hassen Khemiri

Episkt skrivet idag i dn.se av Jonas Hassen Khemiri om regeringens och polisens implementering av Reva (här är artikeln: Bästa Beatrice Ask), ett svenskförankrat projekt som sägs spritt ha följts av svenska myndigheter över hela landet i samarbete med kriminalvården och Migrationsverket. Som jämställdist vill jag uppmärksamma hur jag ser på Reva. Polisens uppföljning av regeringens anvisning har alltså inte enbart skett i tunnelbanor, den har skett i hela städer, runt om på gator och torg av patrullerande polis i bl.a. Stockholm, Göteborg och Malmö enligt flertalet tidningar och flertalet intervjuade vittnesmål. Min fråga är: Är det moraliskt försvarbart att polisen stoppar personer utifrån ett "utländskt utseende" och avkräver pass och svar på frågor för att få avvisa dom? Att få gå fram till vem som helst, varsomhelst och utöva makt utifrån så tvivelaktiga grunder som ett så kallat "sunkigt, svartmuskigt utseende"? Och varför utökas inte 'behandlaralternativen' eller skyddet av den ursprungliga målgruppen? Finns inte den politiska centiveringen för det eller? Många människor har liknat Revaprojektet och tillämpade metoder vid en polizei zustand methode (polisstatsfasoner). Jag håller utan tvekan med om att det är så. Det är en så krass, oseriös myndighetsutövning så det finns inte. Det anas överdriven rädsla för kriminalitet och terroristhandling och framför allt xenofobi över det hela. 

Jag citerar Daniel Wiklander chefredaktör på thelocal.se som skriver en bra artikel om detta:

"The project entitled Reva, which stands for Rättssäkert och effektivt verkställighetsarbete ('Legal and effective execution of policy'), uses rewritten methods to find and deport people who are in Sweden without permission."


Och visst. Det är viktigt att poängtera att Reva är en tolkning av ett omdiskuterat Eudirektiv, the Single Permitdirektivet från 2011. Reva är inte resultat av ett beslut eller förordning tänkt att gälla direkt i medlemsländerna utan kommer som sagt av ett direktiv som förbiser stora delar av problematiken med migrationen. The Singel Permit var från början tänkt som ett komplement till blåa kortet, ett europeiskt tillfälligt uppehållstillstånd avsett att underlätta för kvalificerad arbetskraft att enklare och smidigare cirkulera Eu:s gränser i samband med arbetstillfällen. Som det komplement the Single Permitdirektivet var från början behandlar det enbart ytligt schematiska undantag för grupperna- flyktingar, utomeuropeiska personer som är permanent boende, säsongsarbetare, företagsinternt utstationerade personer m.fl. (sistnämnda: "intra-corporate transferees"). Hur dessa grupper omges av ett allomfattande och mera rättvist "singeldirektiv" idag är jag osäker på! Hursomhelst anser jag att dessa människor måste få omfattas av gällande mänskliga rättigheter. Det rör sig om utsatta människor som allra oftast behöver skydd, garanterad sjukvård och rätt till likabehandling i uppkommande sammanhang. Garanteras detta dom i tillräcklig utsträckning som direktivuppläggen ser ut idag? Bättre motiveringar till Reva än vad som har getts hittills via media går tydligen inte att få, Asks och Reinfeldts svar lämnar mycket kvar att önska. Och jag frågar mig, hur är det nu, ligger säpos terrorhotskala (NCT) kvar på nivå 3?...


integriteten kränks Polisen har som en del av det nya projektet Reva börjat utföra ­id-kontroller i tunnelbanan för att hitta papperslösa.

Så här skriver Amnesty International den 18 december, 2012:

AMNESTY INTERNATIONAL
PRESS RELEASE
(Brussels, 18 December 2012) Where the people of Europe are preparing for the seasonal festivities, migrants and asylum-seekers fleeing from the world’s trouble spots, have considerably less to look forward to. An Amnesty International report, released today, International Migrants’ Day, illustrates the continuing vulnerability of migrants in Europe. The report documents the severe exploitation of migrant workers in Italy. Amnesty International has called on the European Union to examine the report’s findings and take them into account when it discusses EU-level laws which address conditions of admission and the treatment of migrant workers.

“This has been the year of lessons not learned,” said Nicolas Beger, Director of Amnesty International’s European Institutions Office. “Again this year, hundreds of migrants have died at sea, escaping poverty and violence. Only last week, 20 or more migrants were found dead off the Greek coast. The EU must urgently revise its policies on migration and ensure they are based on human rights principles.”

Amnesty International has pointed out the focus in European Union countries, and at the EU itself, on investing resources disproportionately in preventing people from arriving, rather than doing more to protect the lives and safety of those who struggle to enter Europe. Another growing trend has been the rise in the general climate of racism and xenophobia in countries across the continent, where hate speech, even by prominent officials, has seen an important increase, and unprovoked attacks on migrants have risen. Throughout the continent, there continues to be widespread detention by the authorities of migrants and asylum-seekers.
 

Här länken till pressmeddelandet: http://www.whenyoudontexist.eu/europe-cold-shoulders-migrants-plight-news/

Man kan signera en petition hos Amnesty International som bl.a. kräver av ansvariga Euinstitutioner att avhålla sig från att upprätthålla eller ingå avtal om migrationskontroll med ett land som misslyckas i att visa respekt för och skydda mänskliga rättigheter för migranter, flyktingar och asylsökande. Här är petitionen för er som vill signera den. Den lämnas till Euparlamentet i april 2013.

Källor:
The Local, 22 feb 2013; http://www.thelocal.se/46350/20130222/#.UTXM3jexL5M
The Local, 21 feb 2013; http://www.thelocal.se/46330/20130221/#.UTXNxzexL5M
Picum - Platform on International Cooperation on Undocumented Migrants, 11 mars 2013; http://picum.org/en/news/bulletins/39608/
Picum - Platform on International Cooperation on Undocumented Migrants , 21 mars, 2011;
La Reppublica, 28 feb 2013; http://picum.org/en/news/picumhttp://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2013/02/28/news/immigrati_un_giorno_senza_loro_in_gioco_i_diritti_e_la_dignit-53619117/?ref=HREC2-7-news/25801/
m.fl källor

Inspiration:
Artikel i dn.se, Bästa Beatrice Ask, 13 mars 2013; http://www.dn.se/kultur-noje/basta-beatrice-ask
Bloggen Flyktingbloggen, Recent EU labour migration policy- a cause for concern, 29 april 2011; http://www.flyktingbloggen.org/2011/04/recent-eu-labour-migration-policy-a-cause-for-concern/
Bloggen Best of Vienna, Towards a More Humane Immigration Policy in Sweden, 10 mars 2013; http://gatesofvienna.net/2013/03/towards-a-more-humane-immigration-policy-in-sweden/