onsdag 2 oktober 2013


"Det är den omgärdande kontexten, själva maktobalansen, som ofta är det som skiljer ett sexuellt övergrepp från en ömsesidig sexuell handling. Utan en förståelse för detta kan rätten inte göra en korrekt och objektiv bedömning hur noga och tekniskt korrekt de än tillämpar lagen. 
(...) 
Det är värderingar, prioriteringar och kunskap inom rättsväsendet som är nyckeln till att fler ska dömas för denna typ av brott" 

(cit. Svd Opinion, Kanarakis och Persson)